حمیری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحِمیَری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

• ‌برکات حمیری، برکات بن محمد بن اسماعیل، از ائمه اِباضی عمان
• ‌محمدبن عمر بحرق، جمال‌الدین محمد بن عمر بن مبارک بن عبداللّه بن علی حِمْیَری حَضْرمی شافعی، عالم و صوفی عربستان جنوبی
ابن عبدالمنعم حمیری‌، از علمای قرن هشتم هجری قمری و صاحب کتاب الروض المعطار
تبع اسعد حمیری، اسعد بن ملکی کرب حمیری از پادشاهان یمن (۳۸۵-۴۲۰ق)
تبیع بن عامر حمیری، تُبَیع بن عامر حِمْیَری (ابو عامرِ حِمْصی)، محدّث قرن اول
عبدالله بن جعفر حمیری، عالم و محدّث امامی قرن سوم و چهارم
سید اسماعیل حمیری، ملقب به سید از قبیله حمیر از مشهور‌ترین ادباء و شعراء عرب و از اجلّ شعراء اهل بیت (علیهم‌السّلام)
کعب بن ماتع حمیری، ابو‌اسحاق کعب‌ بن ماتع حمیری معروف به کعب الاحبار در عهد جاهلیت از یهود یمن و از قبیله ذی رعین و یا ذی الکلاع و از تابعین
ابوعبدالله ابن‌عباد محمد بن ابراهیم‌ نفزی‌ حمیری‌ رندی، فقیه ‌، خطیب ‌ و از مشاهیر صوفیه اندلس‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار