حواریات فقهیة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب "حواریات فقهیة" تألیف سید عبد الهادی حکیم کتابی است که در آن به مباحث تقلید ، نجاست ، طهارت ، جنابت ، حیض ، نفاس ، استحاضه ، موت ، وضو ، غسل ، تیمم ، جبیره ، نماز ، روزه ، حج ، زکات ، خمس ، تجارت ، ذبح ، صید ، ازدواج ، طلاق ، وصیت ، ارث ، وقف ، امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است. ‌


روش تأليف

[ویرایش]

مصنف در اين كتاب سعى داشته تا شيوه آسان، مورد قبول و رايجى از رابطه ميان كتاب و خوانندگان را ارائه كند به گونه‌اى كه تا حد ممكن پيچيدگى‌هاى متون فقهى را براى عموم خوانندگان و عمل كنندگان غير متخصص باز كند. ايشان احکام شرعی را به گونه‌اى عرضه كرده‌اند كه خواننده را تشويق نموده، بر آن بدارد كه بر تعاليم دينى مورد نيازش احاطه پيدا كند.

مباحث كتاب

[ویرایش]

مصنف در اين كتاب به برخى مباحث مستقل در احكام تقلید ، نجاست ، طهارت ، جنابت ، حیض ، نفاس ، استحاضه ، موت، وضو ، غسل ، تیمم ، جبيرة، نماز ، روزه ، حج ، زکات ، خمس ، تجارت ، ذبح ، صيد، ازدواج ، طلاق، وصیت ، ارث ، وقف ، امر به معروف و نهی از منکر پرداخته، در آخر نيز دو بحث عام را مطرح نموده است.
ايشان احكامى را انتخاب كرده‌اند كه اهميت بيشترى داشته و بيشتر مورد نياز مكلفين بوده‌اند. و اگر كسى به دنبال بحثى گسترده‌تر و فراگيرتر است بايد به كتاب‌هاى مفصل‌تر فقهى و رساله‌هاى ديگر عمليه مراجعه كند. مصنف در جاى جاى اين كتاب سعى در پيوند ميان علم فقه و علم اخلاق، ميان روح عمل و عمل در جان خوانندگان دارد. مباحث اين كتاب از مراجعات كاملى از جانب دفتر مرجع دينى آية اللّه العظمى سید محمد سعید طباطبائی حکیم ( دام ظله) بهره‌مند گشته، و مطابق فتاواى ايشان تنظيم گشته است.

مشاهده انلاین کتاب

[ویرایش]

حواریات فقهیة نویسنده:سید عبد الهادی حکیم    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۷.    
۲. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۴۳.    
۳. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۵۰.    
۴. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۵۵.    
۵. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۶۴.    
۶. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۶۸.    
۷. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۷۳.    
۸. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۷۶.    
۹. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۸۱.    
۱۰. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۹۱.    
۱۱. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۹۶.    
۱۲. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۳. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۴. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۰۹.    
۱۵. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۵۹.    
۱۶. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۷۰.    
۱۷. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۷۶.    
۱۸. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۹. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۰. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۲۱۴.    
۲۱. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۲۳۱.    
۲۲. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۲۴۷.    
۲۳. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۲۵۹.    
۲۴. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۲۶۵.    
۲۵. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۲۷۱.    
۲۶. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۲۷۶.    
۲۷. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۳۰۷.    
۲۸. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۳۲۶.    
۲۹. حواریات فقهیة، سید عبد الهادی حکیم، ج۱، ص۸.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیرده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار