حکیمی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکیمی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خاندان حکیمی، از خاندان‌های مهم و صاحب نفوذ در دربار قاجار و پهلوی

محمدرضا حکیمی، معروف به ابوالملّه، از علمای مبارز مشروطه‌خواه
عبدالجواد فلاطوری حکیمی، از دانشمندان و نویسندگان معاصر
ابراهیم حکیمی، ملقب به حکیم‌الملک، از دولتمردان ایرانی دورهٔ قاجار و پهلوی
علی‌اکبر حکیمی، یکی از اطباء و سیاسیون دوران قاجار و پهلوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار