حیدرعلی بن محمدحسین میردامادی سدهی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحیدرعلی بن محمدحسین میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل فقیه کامل در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا حیدرعلی بن حاج میرزا محمّدحسین میردامادی سِدِهی اصفهانی، عالم فاضل فقیه کامل. وی از شاگردان حاج‌شیخ محمّدباقر نجفی، آقامیرزا محمّد‌هاشم چهارسوقی و برادرش میرزا محمّدباقر چهارسوقی صاحب روضات بوده است. پس از تکمیل تحصیلات خود در سِدِه [خمینی شهر فعلی] مراجعت نموده و به ارشاد مردم پرداخت. او سرانجام در سال ۱۳۲۶ق وفات یافته و در مقبره سیّدعبداللَّه محلّه خوزان سِدِه مدفون گردید و پس از مدتی به نجف اشرف منتقل گردید و دفن شد.
از آثارش تصحیح و مقابله کتاب «ربیع الاسابیع» از تالیفات علّامه مجلسی است که در سال ۱۳۱۳ق به طبع رسیده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۳۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۸۰-۵۸۱.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۶۹۲-۶۹۳.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۱۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۳۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۵۸۰-۵۸۱.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۶۹۲-۶۹۳.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۱۸۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۵۰.    


جعبه ابزار