حیدرعلی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحیدرعلی یا میرزا حیدرعلی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرزاحیدرعلی بن جعفر حاجب‌شیرازی، حاجب شیرازی، میرزا حیدرعلی، شاعر، صوفی و هنرمند سده سیزدهم و چهاردهم
میرزاحیدرعلی شیروانی، از علمای شیعه در قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار