حیض (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حیض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حیض (فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فقه، به معنای خون خاص خارج شونده از رحم جنس مؤنث در ایام خاص
حیض (فقه قرآنی)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در قرآن، به معنای خون خاص خارج شونده از رحم جنس مؤنث در ایام خاص


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار