خادم‌الشریعه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخادم‌الشریعه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوجعفر بن محمد موسوی خادم‌الشریعة اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدحسن بن ابوجعفر خادمی خادم‌الشریعه اصفهانی، از علماء اتقیاء در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار