خالد بن یزید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخالد بن یزید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خالد بن یزید بن معاویه، ابوهاشم خالد بن یزید بن معاویة بن ابی‌ سفیان، خلیفه‌زاده اموی
خالد بن یزید آل‌مهلب، خالد بن یزید بن حاتم بن قبیصة بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
خالد بن یزید بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
ابوالهیثم خالد بن یزید کاتب، از شاعران و ندیمان خلفای عباسی
ابویزید خالد بن یزید عکلی، از محدثان شیعه در عصر امام صادق (علیه‌السّلام) و از راویان امام صادق (علیه‌السّلام)
خالد بن یزید بن جبل کوفی، از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) بوده و از آن حضرت روایت کرده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار