خالد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخالد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

خالد بن عمرو ازدی، یکی از شهدای کربلا
خالد بن سنان عبسی، از شخصیت‌های دوره فترت و از حنفا
خالد بن سعید، از نخستین ایمان‌آورندگان به اسلام
خالد بن ابی‌اسماعیل کوفی، راوی امامی قرن سوم
خالد بن ابی کریمه، از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهم‌السلام) و راوی امامی
خالد بن برمک، از خاندان برمکیان از خاندانی دولتمرد و غالباً ادب پیشه در دوره اول عباسیان، بویژه در زمان هارون الرشید
خالد بن جریر بجلی، راوی و محدّث شیعی در قرن دوّم و از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام)
خالد بن جعفر بن کلاب، شاعر و رئیس قبیله هَوازِن در دوره جاهلی عرب
خالد بن عبدالرحمان عطار، کنیه‌اش ابوالهیثم و راوی امامی
خالد بن عبدالله قسری، امیر مکه و عراق در عصر اموی
خالد بن عتاب، از اشراف کوفه و بخشنده‌ترین مرد قبیله بنی ریاح بن یربوع
خالد بن کثیر، حکمران قهستان در زمان خلافت منصور عباسی (حک : ۱۳۶ـ۱۵۸)
خالد بن ماد قلانسی، راوی و محدّث امامی
خالد بن معدان کلاعی، راوی و تابعی اهل شام
خالد بن نجیح جوان، کنیه‌اش ابوعبدالله و از راویان امامی
خالد بن ولید مخزومی، از سرداران مشهور صدر اسلام
خالد بن یزید بن معاویه، خلیفه زاده اموی
خالد نقش‌بندی، لقب خالد بن احمد بن حسین شهرزوری، صوفی و عالم بزرگ شافعی مذهب قرن سیزدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار