خالصی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخالصی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدمهدی خالصی، از برجسته‌ترین علمای مجاهد و ضد استعمار شیعه عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
محمدباقر خالصی، از علمای معاصر شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار