خبر بدون واسطه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر بدون واسطه به خبر ناقلِ مستقیمِ سنّت معصوم علیه السلام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

خبر بدون واسطه، مقابل خبر با واسطه بوده و به این معنا است که شخص به طور مستقیم روایتی را از معصوم نقل می‌کند، مانند آن که: زراره از زبان امام صادق بگوید سوره در نماز، واجب است.
ادله حجیت خبر واحد به یقین شامل این نوع خبر می‌شود، ولی در شمول آن ادله نسبت به خبر با واسطه اشکال شده.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دروس فی علم الاصول، صدر، سید محمدباقر، ج ۲، ص ۱۷۴.    
۲. المحکم فی اصول الفقه، الحکیم، سیدمحمد سعید، ج ۳، ص ۲۴۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۳۸، برگرفته از مقاله «خبر بدون واسطه».    
جعبه ابزار