خبر تائب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر تائب، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبر کسی گفته می‌شود که از فسقش توبه کرده باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مراد از خبر تائب خبری است که راوی آن شخص فاسقی باشد که توبه کرده است.
روایت تائب از دروغ و دیگر گناهان به اجماع پذیرفته است. ولی جمهور‌ اندیشمندان عامه گفته‌اند: شخصی که از روی عمد به دروغ از پیامبر حدیث نقل کند روایت وی پذیرفته نیست اعم از این که روایت وی در مورد احکام باشد یا فضائل و اعم از این که حدیث را وضع کند و یا سند صحیح را به متن ضعیف متصل نموده آن گاه نقل نماید.
برخی بیان داشته‌اند: احادیثی را که دروغ‌گو قبل از توبه نقل کرده است پذیرفته نیست ولی احادیثی را که پس از توبه و احراز وثاقت وی نقل کرده است پذیرفته است.

بیان یک نکته

[ویرایش]

اگر کتب رجالی شخصی را دروغ‌گو بشمارند به روایات وی نمی‌توان عمل کرد زیرا معلوم نیست روایات منقول از وی در چه زمان از او صدور یافته است.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از خبر تائب به: روایت تائب، حدیث تائب نیز تعبیر می‌شود.
[۲] درایة الحدیث، ص۱۲۴-۱۲۵.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۹۰.    
۲. درایة الحدیث، ص۱۲۴-۱۲۵.
۳. سخاوی، عبدالحسین، فتح المغیث، ج۱، ص۷۶.    
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۷۳.
۵. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۹۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «خبر تائب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۵.    جعبه ابزار