خبر (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر، الفاظ حکایت کننده از سنّت معصوم علیه السّلام یا نفس سنّت محکیّ است.


تعریف

[ویرایش]

خبر، مقابل انشا بوده و در لغت به معنای قولی است که احتمال صدق و کذب آن وجود دارد و در اصطلاح اصولیون، به آن دسته از کلام غیر معصوم گفته می‌شود که از قول، فعل یا تقریر معصوم علیه السّلام حکایت می‌کند. به بیان دیگر، نقل و حکایت کردن سنت معصوم علیه السّلام را روایت، حدیث و یا خبر می‌گویند.

اعتقاد سنی در مورد خبر

[ویرایش]

اهل سنت اعتقاد دارند خبر یا حدیث، به سخنانی می‌گویند که به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نسبت داده می‌شود؛ در مقابل قرآن که کلام خدا است.

اطلاق خبر بر کلام معصوم و غیر معصوم

[ویرایش]

گاهی خبر یا حدیث، هم به سخنان معصوم علیه السّلام (محکی) و هم به سخنان غیر معصوم که از سنت معصوم علیه السّلام حکایت دارد (حاکی) اطلاق می‌شود.

نکته اول

[ویرایش]

حدیث و خبر را معمولا مرادف هم می‌گیرند، اما بعضی حدیث را مختص کلام معصوم علیه السّلام دانسته و خبر را کلام غیر معصوم می‌دانند.

نکته دوم

[ویرایش]
در بحث حجیت خبر واحد، سخن از حجیت خبری است که حسی (نه حدسی) و دارای اثر شرعی باشد، چه باواسطه و چه بی واسطه.
[۲] تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۵۹.
[۶] التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، ص۴۴۳.
[۷] عدة الاصول (ط. ق)، طوسی، محمد بن حسن، ج۱، ص۲۳۰.
[۸] اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۰۳.
[۹] اصول فقه، رشاد، محمد، ص (۳۰۵-۳۰۴).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۴۱.    
۲. تحریر المعالم، مشکینی، علی، ص۱۵۹.
۳. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص (۱۷۴-۱۷۲).    
۴. تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، آذری قمی، احمد، ج۱، ص۱۳۱.    
۵. مناهج الوصول الی علم الاصول، خمینی، روح الله، ج۱، ص۹۴.    
۶. التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، اسنوی، عبدالرحیم بن حسن، ص۴۴۳.
۷. عدة الاصول (ط. ق)، طوسی، محمد بن حسن، ج۱، ص۲۳۰.
۸. اصول فقه، رشاد، محمد، ص۲۰۳.
۹. اصول فقه، رشاد، محمد، ص (۳۰۵-۳۰۴).
۱۰. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۳۸، برگرفته از مقاله «خبر».    


جعبه ابزار