ختلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افختلی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن حسن ختلی، خُتَّلی، ابوالفضل محمدبن حسن، از صوفیان قرن چهارم و پنجم در ماوراءالنهر و مرشد علی بن عثمان هجویری
اسحاق بن ابراهیم ختلی، از علمای اهل سنت
حره ختلی، دختر سبکتگین و خواهر سلطان محمود غزنوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار