خراسانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخراسانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، فقیهِ اصولی و مرجع تقلید شیعه و رهبر سیاسی عصر مشروطیت
شیخ محمدجواد خراسانی‌، از علمای بزرگ حوزه مشهد
ابوحمزه خراسانی، از مشایخ صوفیه خراسان
باباالیاس خراسانی، از مشایخ صوفیه ترکمن تبار آناطولی در نیمه اول قرن هفتم و پایه‌گذار برخی از جریان‌های بدعت‌گرا
حبیب خراسانی، شاعر، عارف و مجتهد مشهور دوره قاجاریه
سید ابوالحسن حافظیان خراسانی، از بزرگان اهل نفس و دعا و استاد مسلم علوم غریبه
سید محمد مهدی بجستانی خراسانی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
سید هادی حسینی بجستانی خراسانی، دانشمند فقیه و مجاهد بزرگ
سیدمحمدمهدی حسینی اصفهانی خراسانی، یکی از چهره‌های درخشان در کاروان علم و اخلاق
عبدالجواد جودی‌خراسانی، شاعر مرثیه‌سرای‌ قرن‌ سیزدهم‌
عبدالله بن محمد بشروی خراسانی، از علمای بزرگ و فقیهان مشهور قرن یازدهم هجری
ابوالجیش مظفر بن محم خراسانی بلخی، َابوالْجَیْشِ بَلْخی، مظفر بن محمد بن احمد خراسانی (د۳۶۷ق/۹۷۸م)، متکلم و محدث امامی
محمدباقر بن عبدالجواد مدرس خراسانی اصفهانی، طبیب فقیه و حکیم ادیب، از دانشمندان و اطباء معروف اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان
محمدباقر خراسانی کارلادانی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدحسن بن محمد طلائی خراسانی اصفهانی، عالم فاضل از دانشوران قرن دوازدهم هجری در اصفهان
اسماعیل طبسی خراسانی اصفهانی، از فضلای اهل منبر در قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار