خراش (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخراش به بریده شدن پوست گفته می شود.


تعریف خراش

[ویرایش]

خراش اثر برجاى مانده در بدن است که بر اثر كشيدن ناخن يا وسيله‌اى نوك تيز به وجود آمده است .
عنوان ياد شده در باب کفارات و دیات آمده است.

حکم خراشیدن صورت

[ویرایش]

خراشيدن صورت و نيز كندن مو در مصیبت بر زن حرام و موجب ثبوت کفارۀ یمین است كه عبارت است از آزاد كردن يك بنده يا سير كردن و يا پوشاندن ده فقیر و در صورت ناتوانى از هر سه، سه روز روزه گرفتن.
[۲] وسيلة النجاةص ۵۸۷- ۵۸۸.
در ثبوت كفاره، خراش برداشتن همۀ صورت لازم نيست؛ بلكه خراش بعض صورت نيز موجب ثبوت کفاره است.

دیه خراش دادن

[ویرایش]

وارد كردن خراش به بدن ديگرى موجب ثبوت دیه است و دیه آن، در سر و صورت، در صورت خون نيامدن (حارصه)، بنابر قول مشهور يك شتر و در صورت خون آمدن (دامیه) دو شتر است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج ۳۳،ص ۱۸۶.    
۲. وسيلة النجاةص ۵۸۷- ۵۸۸.
۳. جواهر الکلام ج ۳۳، ص ۱۸۶.    
۴. جواهر الکلام ج۴۳،ص ۳۲۰- ۳۲۲.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج‌۳، ص:۴۴۳    


رده‌های این صفحه : دیات | عزاداری | فقه
جعبه ابزار