خرم‌آباد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخرم‌آباد ممکن است اسم برای مکان‌های ذیل باشد:

خرم آباد لرستان، شهرستان، شهر و مرکز استان لرستان
خرم آباد مازندران، شهری در بخش مرکزی شهرستان تنکابن، در استان مازندران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار