خزاعی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخزاعی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

قبیله خزاعی، خُزاعه، از قبایل بزرگ اَزْدی یمن

دعبل خزاعی، از شعرای مشهور شیعه و در ردۀ اول شاعران عالی در دوره اول عباسی
احمد بن نصر خزاعی، از بزرگان اهل حدیث در نیمه اول قرن سوم
بدیل بن ورقاء خزاعی، از صحابه پیامبر (صلوات‌الله‌علیه) و از چهره‌های مؤثر در تاریخ صدر اسلام و شیخ قبیله خُزاعه
حماد بن حماد خزاعی، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
سعد بن حرث خزاعی، از اصحاب امام حسین (علیه‌السلام) و از شهدای کربلا
سلیمان بن صرد خزاعی، کنیه‌اش ابومُطَرِّف، از سران مردم عراق در سدۀ نخست هجری و از بزرگان قیام توابین
قاسم بن سلام خزاعی، فقیه، محدث، قاری و زبان‌شناس برجسته خراسانی
اسماعیل بن زیاد خزاعی، ابن‌زراه اسماعیل بن زیاد خزاعی اصفهانی، از حفّاظ و نویسندگان حدیث در قرن سوم هجری در اصفهان
ابونصر حرب بن محمد خزاعی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
احمد بن عبیداللّه مروی خزاعی اصفهانی، حاکم از طرف منصور دوانیقی به مدّت هفت سال در اصفهانی
ابوعبدالله حکم بن معبد خزاعی اصفهانی، از بزرگان فقهاء و محدثین حنفی اصفهان
حکمةالله خزاعی اصفهانی، از فضلاء قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار