خزیمة بن مطیار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخزیمة بن مطیار اصفهانی، از محدّثین و عُبّاد و صلحای اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خزیمه بن مطیار، از محدّثین و عُبّاد و صلحای اصفهان بوده و در این شهر به گردآوری حدیث و عبادت مشغول بوده است. او از حسین بن حفص حدیث شنیده و محمّد بن جعفر بن سعید اشعری از او روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۳۰۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۶۹.    جعبه ابزار