خسروشاهی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخسروشاهی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیّدمرتضی خسروشاهی، یکی از افراد شاخص خاندان خسروشاهی و از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
سیداحمد خسروشاهی، یکی از افراد شاخص خاندان خسروشاهی و از علمای معاصر شیعه
سیدهادی خسروشاهی، یکی از افراد خاندان خسروشاهی و از علمای معاصر شیعه
عبدالحمید بن عیسی خسروشاهی، ملقب به شمس‌الدین، حکیم و فقیه شافعی قرن ششم و هفتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار