خسروپاشا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخسروپاشا ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

خسروپاشا دلی، بیگلربیگی و وزیر عثمانی در زمان سلطان‌سلیم اول
خسروپاشا بوشناق، صدراعظم و امیرالامرای عثمانی در نیمه نخست قرن یازدهم
خسروپاشا قوجه، فرمانده، دریاسالار و صدراعظم عثمانی در دوره سلطان‌سلیم سوم، محمود دوم و عبدالمجید اول


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار