خسرو (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخسرو ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

خسرو پرویز، یا خسرو دوم، پسر هرمز چهارم و پادشاه سلسله ساسانیان و مشهور در منابع اسلامی
خسرو عادل، نصیرالدین حسین‌شاه، مشهور به خسروعادل یکی از بزرگان طایفه چک
خسرو میرزا، پسر هفتم عباس‌ میرزا نایب‌السلطنه
خسرو دهلوی، امیر ناصرالدین ابوالحسن خسرو بن امیرسیف‌الدین محمود دهلوی از عارفان و شاعران نامدار پارسی‌گوی هندوستان
خسرو افشار، امیرخسرو افشار فرزند علی‌اکبر سیف افشار ملقب به سیف‌السلطنه
خسروپاشا دلی، بیگلربیگی و وزیر عثمانی در زمان سلطان‌سلیم اول
خسروپاشا بوشناق، صدراعظم و امیرالامرای عثمانی در نیمه نخست قرن یازدهم
خسروپاشا قوجه، فرمانده، دریاسالار و صدراعظم عثمانی در دوره سلطان‌سلیم سوم، محمود دوم و عبدالمجید اول
خسرو خان سردار ظفر، خسروخان بهادرالدوله فرزند حسین قلی‌خان ایلخانی یکی از سیاسیون ایرانی در دوره قاجار
خسروخان گرجی، والی گرجستان و از سپهسالاران سلطان‌حسین صفوی
درویش خسرو، از صوفیان نقطوی در عهد شاه عباس اول صفوی در قزوین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار