خشک‌سالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاگر در سالی باران نبود و یا کم باریده باشد ، آن سال را خشکسالی می گویند که از این عنوان به مناسبت در بابهاى صلات، تجارت و حدود سخن گفته شده است.


خشکسالى در لغت

[ویرایش]

حالت بى بارانى یا کم بارندگى سال و یا سال قحطى و گرانى را می گویند.

خشکسالى در اصطلاح

[ویرایش]

عبارت است از وضع و حالت خشکسال بودن که بر اثر نباریدن‌ باران یا کاهش بارش از زمین چیزى نروید، در نتیجه کم یابى و یا نایابى غلات و در نهایت قحطی و یا گرانى پیش آید.

منشأ خشکسالى

[ویرایش]

در روایات، شیوع و گسترش معصیت در میان مردم، ناسپاسى در برابر نعمتهاى الٰهى، ظلم و بیدادگری، کم فروشی، خوددارى از اداى زکات، قضاوت و فتوای به ناحق و ترک امر به معروف و نهی از منکر، از اسباب بروز خشکسالى ذکر شده است.

وظایف مردم هنگام خشکسالى

[ویرایش]

التجا و پناه بردن به خدا و دعا براى رفع خشکسالى و آمدن باران مستحب است.
در قرآن کریم، توبه و استغفار از عوامل مؤثر در رفع خشکسالى و نزول باران ذکر شده است.
همچنین طلب باران از سوى افراد غیر مبتلا به خشکسالى با دعا و مانند آن براى کسانى که گرفتار قحطى و خشکسالى شده‌اند و نیز خواندن نماز استسقا هنگام خشکسالى مستحب است.

سرقت هنگام خشکسالى

[ویرایش]

دزدیدن مواد غذایى در زمان قحطى و خشکسالى در صورت اضطرار و نیاز شدید، موجب ثبوت حد سرقت نمى‌گردد .
برخى تعمیم حکم یاد شده به سرقت غیر مواد غذایى را خالى از اشکال ندانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۷-۱۳۰.    
۲. هود/سوره۱۱،آیه۵۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۵۳.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۷-۱۵۳.    
۵. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۷.    
۶. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۸۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۵۸-۴۵۹.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار