خطابی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخطابی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
خطابی (استقراء)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به معنای استقرای تشکیل‌شده از مواد خطابی
خطابی (قیاس)، به‌معنای قیاس مفید ظن و اقناع، و مؤلَّف از مظنونات و مقبولات و مشهورات غیرحقیقی

اعلام و اشخاص
ابراهیم بن احمد خطابی، ابراهیم بن احمد خَطّابی، فقیه و محدّث قرن سوم هجری در اصفهان و قاضی اصفهان
حمد بن محمد بستی خطابی، خطّابی، ابوسلیمان حَمْدبن محمدبن ابراهیم بن خَطّاب بُستْی، محدّث ، فقیه و لغت شناس قرن چهارم
عبدالکریم خطابی، نام دو تن از رهبران ضداستعماری کشور مغرب (مراکش)
محمد عربی خطابی‌، بدون اطلاع آنچنانی از زندگی‌نامه وی، دارای آثار متعدد عمدتا در طب
محمد بن عبدالکریم خطابی، از رهبران مجاهد مراکش در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار