خطاب شخصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخطاب شخصی به خطاب متوجه شخص خاص اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

خطاب شخصی، مقابل خطاب کلی بوده و عبارت است از خطاب واحدی که متعلق آن یک شخص خاص ( مکلف خاص) می‌باشد؛ در مقابل خطابی که متوجه عموم مکلفان می‌گردد، مانند: ﴿یا اَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَیْکَ... ﴾.
[۳] اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۲۲۴.
[۵] سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۸۰.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

خطاب کلی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۶۷.    
۲. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۱۴۳.    
۳. اصول الفقه، زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، ج۲، ص۲۲۴.
۴. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۱۴۴.    
۵. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص۱۸۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۵۰، برگرفته از مقاله «خطاب شخصی».    


جعبه ابزار