خطیب عمری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخطیب عمری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن عبدالله خطیب عمری تبریزی، محدّث، رجالی و مفسر قرن هشتم
یاسین بن خیرالله خطیب عمری، مورخ ، ادیب ، شاعر و از فضلای موصل در سده دوازدهم و سیزدهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار