خط (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخط به معناي نشانه‌اى ممتد و باريك بر روى يك سطح و همچنين به معناي نوشته مي‌باشد.
از خط به معناى نخست به مناسبت در باب صلات به كار رفته است و از خط به معنای دوم در بابهایی نظیر طهارت، صلات، وصیت، قضاء و شهادات سخن گفته‌اند.


استحباب گذاشتن حائل در مسير نمازگزار

[ویرایش]

کسی که در مسیر آمد و شد مردم نماز می‌گزارد، مستحب است پیش روی خود حائلی قرار دهد، هرچند با کشیدن خطی بر روی زمین.
[۱] البيان، ص۱۳۳.


مس خط قرآن بدون طهارت

[ویرایش]

مس نوشته قرآن بدون طهارت حرام، و در صورت نجس شدن، ازاله نجاست از آن واجب است.
[۲] مصباح الهدى‌، ج۲، ص۴۳-۴۴.
[۳] مصباح الهدى‌، ج۳، ص۱۵۲-۱۵۳.


نماز خواندن در برابر خط

[ویرایش]

نمازگزاردن در برابر نوشته‌ای که خطوط آن نمایان است کراهت دارد.
[۴] جامع عباسى، ص۳۵.


اعتبار دست‌نوشته در مسائل حقوقي

[ویرایش]

در مسائل حقوقی و کیفری دست‌نوشته، اعتباری ندارد، مگر آنکه از قراینی برای قاضی علم به صحّت مضمون آن حاصل شود. از این رو، بر نوشته‌ای که به عنوان وصیت از میّتی پیدا شود، اثری مترتّب نمی‌گردد، مگر آنکه از طریقی برای قاضی علم به درستی آن پیدا شود.
[۵] العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷۰.

همچنین حکمی که به صورت دست‌نوشته، توسط قاضی‌ای برای اجرا به قاضی‌ای دیگر اعلام می‌شود فاقد اعتبار است، مگر آنکه قاضی دوم با قراینی علم به صدور آن از قاضی نخست پیدا کند.
[۸] تكملة العروة الوثقى، ج۳، ص۲۷.


شهادت با تكيه بر نوشته

[ویرایش]

کسی نمی‌تواند بر رخدادی که آن را به یاد ندارد، صرفاً با تکیه بر نوشته و مهر و امضای خود شهادت دهد مگر آنکه شخص عادل دیگری او را تأیید کند و مدّعی نیز فردی مطمئن باشد، که در این صورت، گروهی، شهادت دادن بر پایه نوشته و امضا را نافذ دانسته‌اند، هرچند شهادت‌دهنده، اصل رخداد را به یاد نداشته باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. البيان، ص۱۳۳.
۲. مصباح الهدى‌، ج۲، ص۴۳-۴۴.
۳. مصباح الهدى‌، ج۳، ص۱۵۲-۱۵۳.
۴. جامع عباسى، ص۳۵.
۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۷۰.
۶. مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵۷۸.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۰۳.    
۸. تكملة العروة الوثقى، ج۳، ص۲۷.
۹. مستند الشیعة، ج۱۸، ص۳۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۴۶۶-۴۶۷.    


رده‌های این صفحه : شهادات | فقه | نماز
جعبه ابزار