خفاجة بن سفیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخفاجة بن سفیان، از سرداران محمد بن اغلب بن ابراهیم از امرای اغلبیان بود که در سال ۲۴۷ق امیر سیسیل شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خفاجة بن سفیان در سال ۲۴۷ق امیر سیسیل شد. مقرّ امارت او شهر «پالِرْمو» بود. او از دلاوران کاردان بود. به‌شهرهای «قصریانه» و «سرقوسه» حمله کرد و دژهای بسیاری را گشود. هنگام بازگشت از «سرقوسه» به «پالرمو» و شب هنگام یکی از سپاهیانش او را ترور کرد جسدش را در «پالرمو» دفن کردند و پسرش محمد جانشین او شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عذاری مراکشی، محمد بن محمد، البیان المغرب، ج۱، ص۱۱۵-۱۱۴.    
۲. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۲، ص۳۰۹.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۸۳.


جعبه ابزار