خفاجی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخفاجی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

شهاب‌الدین خفاجی، خفاجی، احمدبن محمد، ملقب به شهاب الدین، ادیب، قاضی و فقیه مصری در قرن دهم و یازدهم
محمدعبدالمنعم خفاجی، محمدعبدالمنعم خفاجی، ادیب، محقق و شاعر معاصر عرب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار