خلأ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خلأ ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خلأ (فضای خالی)، خلأ یا فراغ اصطلاحی فلسفی و کلامی، در مقابل ملأ، به معنای مکان و فضای خالی
خلا (گیاه تازه)، به فتح خاء به معنای گیاه تازه و دارای کاربرد فقهی در باب حج


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار