خلاصةالمنهج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمولف: ملا فتح الله کاشانی


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب که مختصر و شامل مباحث ضروری است، بعد از تألیف «منهج الصادقین» نگاشته شد و مانند خود منهج الصادقین بین اهل تراجم معروف است:
«تفسیر (خلاصه المنهج) به فارسی نیز از اوست. این تفسیر از تفسیر اولش مختصر تر و در سه مجلد (شش جلد) است»
[۱] خوانساری، سید محمد باقر،روضات الجنات،ج۵،ص۳۴۵.
[۲] مدرس تبریزی،محمد علی،ریحانة الادب،ج۵،ص۲۰.
«تفسیر منهج الصادقین و خلاصه المنهج که بخشی از آن را در سال ۹۸۴ به پایان رسانده از ملا فتح الله ست».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوانساری، سید محمد باقر،روضات الجنات،ج۵،ص۳۴۵.
۲. مدرس تبریزی،محمد علی،ریحانة الادب،ج۵،ص۲۰.
۳. افندی،میرزا عبدالله، ریاض العلماء،ج۴،ص۳۱۸.    
۴. آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج۴،ص۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم،تاریخ بازیابی،۱۳۹۵/۱۲/۱    


جعبه ابزار