خلاصة التواریخ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلاصة التواریخ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

خلاصة التواریخ (بهنداری)، کتابی به فارسی، درباره تاریخ سلسله‌های مسلمان هند، تألیف سوجان رای بَهنداری در قرن دوازدهم
خلاصة التواریخ‌ (قاضی احمد)، اثر قاضی احمد بن شرف‌الدین حسین حسینی منشی قمی از دانشمندان اواخر قرن دهم هجری درباره تاریخ دوره صفویه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار