خلال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخِلال به کسر خاء نوعی چوب برای تمیز کردن لای دندان است.‏ از آن در بابهای طهارت، صوم و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.


معنی خلال

[ویرایش]

خِلال باریکه‏ای از چوب برای تمیز کردن لای دندانها می‌باشد.

احکام خلال

[ویرایش]

خلال کردن دندانها بعد از غذا و نیز آماده کردن آن برای میهمان مستحب است و از حقوق وی بر میزبان به شمار می‏رود.خلال کردن با چوب انار، ریحان، آس، برگ خرما و نی مکروه است.
[۳] وسيلة النجاة ص۶۳۱.

دور انداختن آنچه با خلال از لای دندانها بیرون می‏آید، مستحب و خوردن آن مکروه است.
خونی که براثر خلال از بن دندانها بیرون می‏آید موجب بطلان وضو نیست، لیکن بعضی وضو گرفتن پس از آن را مستحب دانسته‏اند. برخی، استحباب را به صورت ناخوشایندی طبع از آن مقیّد کرده‏اند.
بنابر مشهور، پاک کردن زیر ناخن میت با خلال مکروه است. برخی آن را حرام دانسته‏اند.
کسی که قصد گرفتن روزه دارد واجب نیست بعد از غذا خلال کند، هرچند احتمال دهد بر اثر خلال نکردن، غذای باقی مانده لای دندانها به حلق فرو رود.
فرو رفتن سهوی آن نیز در اثنای روز موجب بطلان روزه نمی‏شود؛ لیکن اگر بداند با خلال نکردن، غذای باقی مانده لای دندانها به حلق فرو می‏رود، خلال کردن واجب و در صورت فرو رفتن به حلق، روزه باطل می‏گردد. برخی در این صورت، ترک خلال را موجب بطلان روزه دانسته‏اند، هرچند غذا به حلق فرو نرود و در صورت فرو رفتن علاوه بر حکم به بطلان روزه، کفاره را نیز ثابت دانسته‏اند.
[۱۰] مستند العروة (الصوم) ج۱، ص۱۰۱-۱۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۷۵.    
۲. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۷۵.    
۳. وسيلة النجاة ص۶۳۱.
۴. الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۹.    
۵. مستند الشیعة ج۱۵، ص۲۵۰.    
۶. جواهر الکلام ج۱، ص۲۴.    
۷. جامع المقاصد ج۱، ص۳۷۷.    
۸. الخلاف ج۱، ص۶۹۵.    
۹. العروةالوثقی ج۳، ص۵۴۲.    
۱۰. مستند العروة (الصوم) ج۱، ص۱۰۱-۱۰۲.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۴۷۶-۴۷۷.    


رده‌های این صفحه : آداب اسلامی | اخلاق اسلامی
جعبه ابزار