خلخالی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلخالی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ادهم عزلتی خلخالی‌، متخلص به عزلتی و مشهور به واعظ، فرزند قاضی بیگ خلخالی، از دانشمندان و عارفان برجسته و بنام دوره صفویه (قرن ۱۰ و ۱۱ هجری)
حسین بن حسن حسینی خلخالی، از دانشمندان‌ حنفی مذهب‌ قرن‌ دهم‌ و یازدهم‌
سیدعبدالرحیم خلخالی، روزنامه‌نگار و سیاستمدار صدر مشروطه
ملامحمدصالح خلخالی، از دانشمندان شیعی قرن دوازدهم در حوزه فقه، حکمت و عرفان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار