خلف عصفوری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلف عصفوری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خلف بن احمد عصفوری، خلف بن احمد، عالم، نویسنده، فقیه و محدث و از افراد مشهور آل عصفور
خلف بن عبدعلی عصفوری، خلف بن عبدعلی، فقیه، محدث، متکلم، نویسنده و از عالمان اخباری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار