خلف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
برهان خلف، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای برهانی که در آن مطلوب را با ابطال نقیض آن ثابت می‌کنند

اشخاص
خلف بن ابی القاسم براذعی، بَراذِعی‌، ابوسعید خلف‌ بن‌ ابی‌ القاسم‌ اسدی‌ قیروانی‌، فقیه‌ مالکی‌ سده چهارم، و مؤلف‌ کتاب‌ التهذیب‌
خلف بن عباس زهراوی قرطبی، ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی قرطبی، از پزشکان نامدار قرن چهارم هجری
خلف بن مسلم بن عوسجه، یکی از نوجوانان شهید در کربلا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار