خلق الکافر (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمولف:شیخ محمد حسن حر عاملی


معرفی کتاب

[ویرایش]

شیخ آقا بزرگ می‌نویسد:
« ... (مؤلف در این كتاب) آنچه در زمینه خلقت کافر به ذهنش رسیده است به رشته تحریر در آورده است ... در آن به ذكر احادیثی پرداخته است كه نهی از بحث در قضا و قدر و امر به تكلم در مسأله بداء شده است.»
[۱] . الذریعه، ج ۷، ص ۲۴۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . الذریعه، ج ۷، ص ۲۴۶.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب حدیثی
جعبه ابزار