خلیلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلیلی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خلیل بن عبدالله خلیلی قزوینی، معروف به خلیلی قزوینی، حافظ ‌ و محدّث‌ و شرح‌حال‌نگار ایرانی‌ قرن ‌ چهارم‌ و پنجم‌
میرزا حسین خلیلی تهرانی، فقیه و مرجع تقلید امامی قرن سیزدهم و چهاردهم و از رهبران روحانی نهضت مشروطه ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار