خلیل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلیل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوسعید خلیل بن بدر رارانی صوفی اصفهانی، از محدّثین و عرفای اصفهان در قرن ششم هجری
خلیل بن حسن‌علی شوشتری اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری ساکن در اصفهان
خلیل ندیم بلدی سدهی اصفهانی، شاعر معاصر در اصفهان
ابوالعز خلیل بن تمیم معلم اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار