خلیل بن احمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلیل بن احمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خلیل بن احمد فراهیدی، از دانشمندان بنام عرصه ادبیات عرب و نیز از حکمای عصر خود
ابوسعید خلیل بن احمد آل‌مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار