خلیل قزوینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلیل قزوینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خلیل بن عبدالله خلیلی قزوینی، ابویعلی‌ خلیل بن‌ عبدالله بن‌ احمد، معروف به خلیلی قزوینی، حافظ ‌و محدّث‌ و شرح‌حال‌نگار ایرانی‌ قرن چهارم‌ و پنجم‌
خلیل بن غازی قزوینی، مکنی به ابوحامد، معروف به «ملا خلیلا» و «خلیلای قزوینی» و «ملا خلیل قزوینی» و ملقب به «برهان العلماء»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار