خلیل گیلانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخلیل گیلانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ملاخلیل گیلانی، از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
میرزا خلیل گیلانی، از علمای مشروطه خواه ایران در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار