خوئی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوئی ممکن اسم برای اشخاص یا عنوان برای خاندان‌های ذیل باشد:

خاندان امامی خویی، از خاندان‌های مشهور و تاثیرگذار در تاریخ ایران

سید ابوالقاسم موسوی خویی، از علما و مراجع طراز اول و مشهور شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
ملامهرعلی تبریزی خویی، متخلص به فدوی، شاعر و غدیریّه سرای قرن سیزدهم
میرزا ابراهیم دنبلی خویی، از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری
میرزا حبیب الله هاشم خویی، از دانشمندان متاخر شیعه
محمدابراهیم شفیع خویی اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن چهاردهم هجری
نورالدین امامی خویی، یکی از افراد مشهور خاندان امامی خویی و از رجال سیاسی دوران پهلوی
یحیی امامی خویی، از افراد مشهور خاندان امامی خویی و تاثیرگذار در تاریخ سیاسی ایران
سیدمحمدجواد بن محمد مسائلی خوئی آذربایجانی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقّق در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار