خوافی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوافی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

احمد بن محمد خوافی، ابومظفر احمدبن محمد خوافی، فقیه و محدّث شافعی قرن پنجم
غیاث‌الدین پیراحمد خوافی، پیرْاَحْمَدِ خوافی، غیاث‌الدین (د ۸۵۷ق/۱۴۵۳م)، وزیر شاهرخ تیموری و جانشینان او


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار