خودآموز کفایه (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«خودآموز کفایه»، اثر زین الدین (جعفر) زاهدی، یکی از شروح فارسی بر کفایه آخوند خراسانی است که به درخواست دانشجویان منقول و معقول آن زمان نوشته شده است تا برای طالبان علم اصول و پژوهش گران طریق استنباط، مفید واقع گردد.


ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب، در دو جلد تنظیم شده است؛ جلد اول، از آغاز کتاب «کفایه» تا پایان بحث مجمل و مبین و جلد دوم، از آغاز مقصد ششم (امارات و اصول عملیه و ادله عقلیه و شرعیه) تا پایان کتاب را با بیانی نسبتا روان، ترجمه و تشریح نموده است و گاه، در پاورقی، نکاتی ارزشمند را از قول دیگر علمای اصول نقل کرده است.
[۱] جعفر زاهدی، خودآموز کفایه، ج۱، ص۹ به بعد.
[۲] جعفر زاهدی، خودآموز کفایه، ج۲، ص۳ به بعد.

مؤلف، در طلیعه کتاب، به بررسی زندگانی آخوند خراسانی پرداخته است.
[۳] جعفر زاهدی، خودآموز کفایه، ج۱، ص۱-۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جعفر زاهدی، خودآموز کفایه، ج۱، ص۹ به بعد.
۲. جعفر زاهدی، خودآموز کفایه، ج۲، ص۳ به بعد.
۳. جعفر زاهدی، خودآموز کفایه، ج۱، ص۱-۸.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار