خوزانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخوزانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدابراهیم بن غیاث‌الدین خوزانی اصفهانی، از بزرگان و محدّثان برجسته قرن دوازهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن محمدمحسن شیرازی خوزانی اصفهانی، از علمای قرن سیزدهم هجری و مبلغ فرقه شیخیه در اصفهان
نجم‌ ثانی احمدبیک بن فضل‌اللّه خوزانی اصفهانی، مؤلّف کتاب طراز الاخبار در تاریخ، به زبان فارسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار