خیابانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخیابانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

شیخ محمد خیابانی، عالم و مبارز دوران مشروطیت در آذربایجان
علی واعظ خیابانی تبریزی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
محمدحسین سبحانی خیابانی، یکی از عالمان و فقیهان تبریز و از علمای قرن چهاردهم
محمدعلی مدرس خیابانی تبریزی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار