خیار تفلیس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخیار تفلیس‌ ، اخیتار فسخ معامله از طرف طلبکار است .


تلفظ صحیح

[ویرایش]

کلمه تفلیس ،‌به فتح تاء تلفظ می شود.


تعریف خیار تفلیس

[ویرایش]

خیار تفلیس عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مال خود در اموال مفلّس

کاربرد خیار تفلیس

[ویرایش]

از آن در باب تجارت و تفلیس سخن رفته است.

ماهیت خیار تفلیس

[ویرایش]

هرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت ورشکسته کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مى‌شود؛ لیکن طلبکارى که عین مال خود را- که با عقد ى همچون بیع، صلح یا قرض به مفلس منتقل کرده- در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنى مى‌تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضاى آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد.
بنابر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتى بین وجود مالى دیگر براى مفلّس و عدم آن نیست.

شرط ثبوت خیار تفلیس

[ویرایش]

شرط ثبوت خیار تفلیس آن است که دَین هنگام حجر، حالّ (نقد) باشد.

احکام خیار تفلیس

[ویرایش]

در صورت زمان دار بودن آن، خیار ثابت نیست. در ثبوت خیار در فرض حالّ شدن بدهى پیش از تقسیم اموال مفلّس، اختلاف است.
در اینکه خیار تفلیس فوری است و با تأخیرِ اعمال آن، ساقط مى‌شود یا با تراخی هم ثابت است و با تأخیر در اقدام ساقط نمى‌شود، اختلاف است.
خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض، مانند بیع، صلح و قرض جارى مى‌شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة ج ۳، ص ۵۱۱    
۲. جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۵- ۲۹۶.    
۳. جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۹.    
۴. جواهر الکلام ج ۲۵، ص۲۹۸.    
۵. جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۲۹۹.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۵۴۴    


رده‌های این صفحه : بیع | خیار تفلیس | خیارات | فقه
جعبه ابزار