دادویه ساسانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدادویه پسر باذان ساسانی، یکی از ابناء و ایرانیان ساکن یمن بود. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) پس از مرگ پدرش، او را فرمانروای صنعا کرد. وی در کشتن اسود عنسی شرکت کرد و سرانجام در سال ۱۱ قمری به دست قیس بن مکشوح کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دادویه پسر باذان ساسانی، از ایرانیانی بود که برای بیرون کردن حبشی‌ها از یمن به آن‌جا آمده بودند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) پس از مرگ پدرش باذان، او را فرمانروای صنعا کرد. وی در کشتن اسود عنسی با قیس بن مکشوح و فیروز دیلمی همکاری کرد. قیس بن مکشوح پس از آن، دادویه را کشت تا بدین وسیله قبیله عنسی را خشنود کند. قیس پس از کشتن دادویه خود، حکومت صنعا را به دست گرفت.
فیروز ماجرا را برای ابوبکر نوشت و از او کمک خواست. ابوبکر جنگ‌جویانی را به یاری او فرستاد. آنان پس از نبردی سخت با قیس او را به اسارت گرفته، نزد ابوبکر بردند و ابوبکر او را به سبب کارش توبیخ و سرزنش کرد. قیس از کرده خود پشیمان شد و مورد بخشش ابوبکر قرار گرفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، ج۱، ص۱۷۰.    
۲. ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، ج۵، ص۵۳۴.    
۳. ابن اثیر، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، اسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج۲، ص۱۲۹.    
۴. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ص۱۲۶.    


منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۲۱.


جعبه ابزار