درویش‌علی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدرویش‌علی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

درویش‌علی بغدادی حائری، بغدادی حائری، درویش‌علی بن الحسین بن علی بن محمد ، عالم و ادیب و شاعر و مؤلف شیعی در قرن سیزدهم
درویش‌علی بوزجانی، عارف‌، عالم‌ و شرح‌ حال‌نویس‌ سده ۹ و ۱۰ق‌/۱۵ و ۱۶م‌، و صوفی خراسانی قرن دهم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار